Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 21

Andrzej Bobkowski był wybitnym epistolografem. Potwierdzają to kolejne publikacje: korespondencja z Jerzym Giedroyciem i z Anielą Mieczysławską, listy do matki, do Jarosława Iwaszkiewicza, do Tymona Terleckiego. No i wydana teraz niewielka, ale ważna książka. Jej edytorka, Joanna Podolska, odtwarza we wstępie historię rodziny Bobkowskich i biografię Aleksandra, a w przypisach domalowuje tło wydarzeń wspomnianych w listach. Listów tych było więcej, jednak już te, które się zachowały, oświetlają niby fleszem trzy etapy przedwcześnie zamkniętego życia Andrzeja Bobkowskiego. […]
Osobisty ton stanowi istotny wyróżnik tej książki. Świetnie zreprodukowane zdjęcia, a w aneksie tekst Andrzeja Bobkowskiego o kolejce na Kasprowy − stronniczy w obronie inicjatywy stryja i niewybrednym ataku na „ochroniarstwo”, ale choćby dlatego wart przeczytania.

Wesprzyj Więź.pl