Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Rafał Węgrzyniak, „Odra” 2013, nr 1

W „Notatniku” Stemopowski wiele miejsca poświęcał współczesnej literaturze polskiej powstającej w PRL i na emigracji oraz sytuacji politycznej w Europie Wschodniej podporządkowanej Związkowi Sowieckiemu. Lecz przede wszystkim wypowiadał się jako sceptyczny komentator czy wręcz krytyk nowoczesności kształtującej się po wojnie w zachodniej części Europy. […]
Stempowski wielokrotnie w „Notatniku” roztrząsał kwestię zależności pomiędzy wzrostem zamożności zachodnioeuropejskich społeczeństw a powstawaniem w obrębie ich kultury wysokiej czarnej literatury i antypowieści, teatru absurdu i happeningów, malarstwa abstrakcyjnego i instalacji plastycznych, a więc dzieł wyrażających frustrację i alienację […]
 

Wesprzyj Więź.pl