Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki” 2019, nr 9

Decyzja, by te perły teologiczne, jakimi są eseje Majewskiego, wydać w formie książki, była słuszna i pożyteczna. Czytelnik zainteresowany debatą teologiczną we współczesnym Kościele rzymskokatolickim może na lekturze wiele skorzystać. Autor nie tylko ciekawie opisuje kontrowersje, ale dostarcza też sporej porcji informacji, ukazuje kontekst historyczny, obficie cytuje klasyków myśli chrześcijańskiej i autorów współczesnych.

Sprawia to, że książka nabiera znaczenia wykraczającego poza ramy dyskursu specjalistów. Powinni ją przeczytać wszyscy chętni do ferowania wyroków o sprawach ważnych dla katolików naszych czasów, jak miejsce kobiet w Kościele, rola kapłanów i Kościoła w systemie demokratycznym czy ocena przełomowego II Soboru Watykańskiego.