Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Adam F. Baran, „Ethos” 2018, nr 4(124) 307–314

Im bliższe w czasie są omawiane przez Strzembosza wydarzenia, tym łatwiej jest zrozumieć jego relację – czytelnik może ją skonfrontować z doświadczeniami swojego pokolenia oraz osobistą refleksją. Z przedstawianej publikacji wyłaniają się subiektywny, nacechowany autentyzmem i szczerością obraz najnowszych dziejów Polski oraz ich wyważona ocena. Wypowiedzi Adama Strzembosza to także cenny materiał źródłowy, który poszerza naszą najnowszą wiedzę historyczną na temat ostatnich osiemdziesięciu lat. Atutem książki jest zatem wiedza historyczna, a także ukazana w niej jednoznaczna postawa moralna, która znajduje się w tym osobistym świadectwie na eksponowanym miejscu.