Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki”

Teksty Strzelczyka wyrażają przeświadczenie, że jeśli Kościół potrafi przekazać ludziom od niego oddalonym swoją opowieść, popartą wiarygodnym doświadczeniem egzystencjalnym i duchowym, może to być opowieść przekonująca.

Wesprzyj Więź.pl

Niewielki tom tekstów ks. Strzelczyka nie jest lekturą łatwą, lekką i przyjemną. Sam autor podkpiwa zresztą z częstej u teologów „tendencji do bycia bufonami”, co naturalnie podważa ich wiarygodność. Nie chce zarazem opowiadać się za którymś ze skrajnych stanowisk teologicznych. Ani za teologią całkowitego milczenia o Bogu, bo ludzki język i umysł nie jest zdolny orzec na ten temat niczego, ani za teologią wszystkowiedzącą mającą za wszystko swoją odpowiedź. Podejście owo daje książce ks. Strzelczyka pewną moc, jeśli nie perswazyjną, to inspirującą w myśleniu o Kościele, wierze i duchu czasu.