Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

Recenzje

Natalia Budzyńska, „Przewodnik Katolicki”

Autor zaznajamia czytelnika z całą plejadą największych kompozytorów muzyki poważnej i ich dziełami. Najlepiej słuchać muzyki i czytać równocześnie.