Jacek Hajduk, Józef Witlin w Ameryce, Wydawnictwo Więź

Zima 2023, nr 4

Zamów

Recenzje

Natalia Budzyńska, „Przewodnik Katolicki”

Autor zaznajamia czytelnika z całą plejadą największych kompozytorów muzyki poważnej i ich dziełami. Najlepiej słuchać muzyki i czytać równocześnie.