Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Tomasz Makowski, „Gazeta Wyborcza”, 1 grudnia 2015

Dla rozumienia dynamiki zmian wokół Giedroycia, a także ewolucji poglądów i postaw samego Redaktora, znajomość korespondencji Giedroycia i Mieroszewskiego jest bezcenna. Kowalczyk w znakomity sposób ją wykorzystuje. Pokazuje nie tylko przenikliwość, intuicję i wyobraźnię polityczną obu bohaterów, ale też nie ukrywa inicjatyw, które nie zakończyły się sukcesem. Nie ulega pokusie łatwej negacji ich sensu. Choć jest świadomy dalszego rozwoju wypadków, znajduje zrozumienie dla poszukiwania politycznych rozwiązań w konkretnym momencie.