Lato 2023, nr 2

Zamów

Aktualności

Nie jesteśmy bezradni wobec polaryzacji. Propozycje dla każdej i każdego

Jak budować świat, w którym ludzie – różniąc się między sobą – chcą i mogą żyć wspólnie? Podajemy przykłady prostych działań. Praktyczne podsumowanie projektu Oczyszczalnia 2020.

Więcej

Inny pomysł na demokrację

Nie wystarczy lamentować po Trzeciej RP. Trzeba szukać nadziei, nowego punktu równowagi, trwałej umowy społecznej, która pozwoli nam różnić się, a jednak wzajemnie uznawać i unikać „wahadłowego” modelu, w którym „na zmianę” zwycięzcy chcą mieć wszystko.

Więcej

Od Gomułki do Jana Pawła II – warsztaty „Kanonu wolnych Polaków” w Krośnie

U mojego pradziada terminował Władysław Gomułka – wspominał jeden z uczestników. W trakcie warsztatu „Kanon wolnych Polaków” w Krośnie mieszkańcy wyłonili najważniejsze ich zdaniem postaci i procesy z przeszło stulecia polskiej niepodległości.

Więcej

Nowe rekomendacje dot. zdrowia psychicznego

Nowa strategia opieki psychiatrycznej łączy aktualny stan wiedzy o zdrowiu psychicznym z podejściem humanistycznym i wymaganiami instytucjonalnymi.

Więcej

Obecnie prowadzone projekty

Twarze polskiej radykalizacji

„Twarze polskiej radykalizacji” to publikacja, w której prezentujemy pierwsze tak głębokie badania społeczne problemu radykalizacji politycznej w Polsce, a także analizujemy te wyniki i proponujemy rozwiązania, które mogą wzmacniać w Polsce kulturę zaufania i pokoju, a także skutecznie przeciwdziałać tendencjom radykalnym i autorytarnym. Wydawcy: Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Laboratorium „Więzi”. Badanie społeczne przeprowadził ośrodek badawczy […]

Koordynatorzy projektu:

Więcej

Zranieni w Kościele

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Nasz telefon 0 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bartosik

Więcej

Oczyszczalnia 2020

„Oczyszczalnia” to cykl kameralnych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych ważnym dla Polski problemom. W ramach projektu „Oczyszczalnia 2020” głównym przedsięwzięciem będzie program „Polacy 2020 – nowe podziały, nowa solidarność?”. Nazwę projektu zaczerpnęliśmy od miejsca spotkań, czyli podwarszawskiego ośrodka konferencyjnego Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią. Spotkania w Oczyszczalni mają charakter pozapartyjny i międzyśrodowiskowy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.projektoczyszczalnia.wiez.pl

Koordynatorzy projektu: Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz

Więcej

Ekspertyza: społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej

Pandemia nowego koronawirusa oraz będący jej następstwem kryzys społeczno-gospodarczy skłaniają do poszukiwania mechanizmów ochronnych – w szczególności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji lub zostaną dotknięte skutkami powyższych zjawisk. W niniejszej publikacji proponujemy cztery bardziej szczegółowe analizy i rekomendacje działań na rzecz grup, które szczególnie dotkliwie mogą doświadczać skutków obecnej sytuacji, a które również przed pandemią były narażone na różne problemy i otrzymywały niekoniecznie adekwatne wsparcie. Partnerami tego Specjalnego Alertu Społecznego są: Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Open Eyes Economy Summit, Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i Laboratorium „Więzi”.

Koordynatorzy projektu:

Więcej

Ludzie

Zbigniew Nosowski

socjolog i teolog, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” i dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”

Bartosz Bartosik

bohemista, sekretarz Laboratorium „Więzi”, redaktor „Więzi”, członek Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Konrad Ciesiołkiewicz

dr Sebastian Duda