Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bartłomiej: Wojna w Ukrainie musi się natychmiast zakończyć

Bartłomiej I, patriarcha Konstantynopola, 3 listopada 2018 r. Fot. president.gov.ua / na licencji CC BY 4.0

Towarzyszy jej straszliwa dewastacja ekologiczna. Ludzie i ekosystem Ukrainy ponieśli i nadal ponoszą nieobliczalne straty – pisze ekumeniczny patriarcha Konstantynopola.

Patriarcha Bartłomiej w orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Dzieła Stworzenia wzywa do większej ochrony środowiska i zakończenia wojny w Ukrainie. Zaznacza, że inwazji Rosji na Ukrainę towarzyszy „straszliwa dewastacja ekologiczna”. „Wojna musi się natychmiast zakończyć i musi rozpocząć się szczery dialog” – zaznacza.

„Każdy akt wojny jest również wojną przeciwko Stworzeniu, ponieważ stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego” – podkreśla patriarcha. Papież Franciszek wyraził podobne odczucia podczas ostatniej audiencji ogólnej. „Trzeba stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej oraz podjąć wysiłek, aby położyć kres bezsensownej wojnie przeciwko naszemu wspólnemu domowi, która jest straszną wojną światową” – mówił wczoraj.

Wesprzyj Więź.pl

Bartłomiej w orędziu odnosi się do sytuacji w Ukrainie. Wskazuje, że „zanieczyszczenie atmosfery, wody i ziemi w wyniku bombardowań, ryzyko zagłady nuklearnej, emisja niebezpiecznego promieniowania z elektrowni jądrowych produkujących energię elektryczną, rakotwórczy pył wytwarzany przez bombardowanie budynków, zniszczenie lasów i wyczerpanie gruntów ornych – wszystko to świadczy o tym, że ludzie i ekosystem Ukrainy ponieśli i nadal ponoszą nieobliczalne straty”.

Patriarcha Konstantynopola przypomina, że obecnie coraz większy nacisk kładzie się na to, co nazywa się „ekologicznym rozszerzeniem praw człowieka”. „Walka o prawa człowieka nie może ignorować faktu, że prawa te są zagrożone przez zmiany klimatyczne, brak wody pitnej, żyznej gleby i czystego powietrza, ale także przez ogólną degradację środowiska” – stwierdza Bartłomiej. Zachęca, by konsekwencjami kryzysu ekologicznego zajmować się przede wszystkim w kontekście praw człowieka. Ostatecznie „oczywiste jest, że prawa te we wszystkich swoich aspektach i wymiarach stanowią niepodzielną jedność, a ich ochrona jest nierozerwalna”.

Duchowny wyjaśnia, że wszystkie wysiłki na rzecz budowania pełnej świadomości ludzi „nie są po prostu dodatkową działalnością” Kościoła, ale jej „istotnym wyrazem i przedłużeniem Świętej Eucharystii”.

Wesprzyj Więź

Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Dzieła Stworzenia ustanowił papież Franciszek w liście z 6 sierpnia 2015 roku, wyznaczając jego datę na 1 września, równolegle z podobnym dniem, istniejącym już wcześniej w Kościele prawosławnym. Była to papieska odpowiedź na propozycję metropolity Pergamonu Jana, wyrażoną przy okazji prezentacji encykliki „Laudato si’”.

Przeczytaj też: Szkody wyrządzone spuściźnie kulturalnej Ukrainy wynoszą dwa i pół miliarda dolarów

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

“Papież Franciszek wyraził podobne odczucia podczas ostatniej audiencji ogólnej.”

Akurat co ostatnio powiedział papież to wszyscy doskonale wiemy. Właśnie też dowiedzieliśmy się, że MSZ Litwy wezwało Nuncjusza Apostolskiego na rozmowę na początek września jak wróci z wakacji i zażądało wyjaśnień w sprawie jednej z ostatnich wypowiedzi.