Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Znamy szczegóły najbliższego synodu biskupów

Papież Franciszek podczas Synodu o młodzieży w Rzymie 18 października 2018 r. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – to temat najbliższego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego z inicjatywy papieża Franciszka. Watykan zaprezentował wczoraj jego harmonogram, obejmujący trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożony w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

„Poszczególne fazy procesu synodalnego sprawią, że możliwe będzie rzeczywiste wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowany będzie udział wszystkich w procesie synodalnym. Nie jest to jedynie wydarzenie, ale proces, w którym uczestniczą, współdziałając, Lud Boży, kolegium biskupów i Biskup Rzymu, każdy wedle swej funkcji” – wyjaśnia sekretariat Synodu Biskupów w wydanym wczoraj komunikacie.

Inauguracja odbędzie się 9-10 października br. w Watykanie i dokona jej papież Franciszek. 17 października we wszystkich diecezjach świata proces synodalny zostanie zainaugurowany przez biskupów miejsca. Tym samym rozpocznie się faza diecezjalna synodu, która potrwa do kwietnia 2022 r. Jej celem będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych.

Aby ułatwić ten proces, sekretariat Synodu Biskupów przygotuje dla diecezji dokument przygotowawczy, vademecum oraz kwestionariusz, które zostaną przesłane także do Kurii Rzymskiej, Unii Wyższych Przełożonych Zakonów, wspólnot życia konsekrowanego, międzynarodowych ruchów i na uniwersytety oraz wydziały teologiczne.

W każdej diecezji powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna (lub cały zespół), pozostający w kontakcie z odpowiedzialnym z ramienia konferencji episkopatu, a ten z kolei: z sekretariatem Synodu Biskupów.

Konsultacje diecezjalne zakończą się diecezjalnym spotkaniem przedsynodalnym, a wypracowane materiały zostaną przekazane do konferencji episkopatów. Te kolei do 22 kwietnia 2022 r. będą miały czas, by – przez wspólną modlitwę i prace redakcyjne – przygotować syntezy, które zostaną przekazane do sekretariatu Synodu Biskupów, wraz ze szczegółowymi syntezami, przygotowanymi na poziomie diecezji.

W tym samym czasie do watykańskiego sekretariatu nadeślą swoje syntezy także pozostałe gremia i instytucje. Na podstawie zebranych materiałów, sekretariat Synodu Biskupów opracuje pierwsze Instrumentum laboris, które będzie gotowe przed wrześniem 2022 r.

Następnie, od września 2022 r. do marca 2023 r., będzie trwać faza kontynentalna – nowość w procesie synodalnym – której celem będą obrady na bazie pierwszego Instrumentum laboris, prowadzone na szczeblu kontynentalnym. Każda z kontynentalnych konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował z odpowiedzialnymi w poszczególnych episkopatach i z watykańskim sekretariatem. Owocem tej współpracy na poziomie kontynentalnym będzie kolejny dokument finalny, przekazany do sekretariatu Synodu Biskupów w marcu 2023 r.

Wesprzyj Więź

Trzecim etapem, odbywającym się na poziomie Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowany uprzednio przez sekretariat Synodu Biskupów. Zostaną one zorganizowane w oparciu o wytyczne, zawarte w konstytucji apostolskiej Episcopalis Communio, opublikowanej we wrześniu 2018 r. i poświęconej kształtowi Synodu Biskupów.

Przeczytaj także: Błogosławiony czas kryzysu. Jesteśmy dziś jako Kościół do naga rozebrani przed światem

KAI, JH

Podziel się

3
Wiadomość