Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Podzielam uczucia oburzenia i wstydu”. Co papież mówił w Irlandii o pedofilii?

Papież Franciszek w Dublinie 25 sierpnia 2018 r. Fot. Daniel Ibanez / CNA

Prosimy o przebaczenie za nadużycia w Irlandii, nadużycia władzy, nadużycia sumienia, nadużycia seksualne popełnione przez osoby posiadające odpowiedzialne role w Kościele – mówił Franciszek w niedzielę w Dublinie. Dzień wcześniej spotkał się z ofiarami księży pedofilów.

Temat pedofilii w Kościele zdominował wizytę papieża Franciszka w Irlandii od 25 do 26 sierpnia. Papież odniósł się do skandali pedofilskich po raz pierwszy podczas sobotniego przemówienia do władz Irlandii. – Rozważając rzeczywistość osób najbardziej bezbronnych muszę uznać poważne zgorszenie spowodowane w Irlandii przez wykorzystywanie małoletnich ze strony członków Kościoła odpowiedzialnych za ich ochronę i wychowanie. Nieskuteczność władz kościelnych – biskupów, przełożonych zakonnych, kapłanów i innych – w odpowiednim zareagowaniu na te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziła oburzenie i jest nadal przyczyną cierpienia oraz wstydu dla wspólnoty katolickiej. Podzielam te uczucia – mówił.

Wesprzyj Więź.pl

W sobotę po południu Franciszek spotkał się w nuncjaturze apostolskiej w Dublinie z ośmioma osobami, które w dzieciństwie były ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Do tego spotkania papież odniósł się w niedzielę na początku Mszy św. w Phonix Park w Dublinie. W akcie pokuty prosił Boga o przebaczenie za nadużycia i grzechy ludzi Kościoła w Irlandii. – Prosimy o przebaczenie za nadużycia w Irlandii, nadużycia władzy, nadużycia sumienia, nadużycia seksualne popełnione przez osoby posiadające odpowiedzialne role w Kościele – powiedział. – Prosimy o przebaczenie za przypadki, kiedy jako Kościół nie okazaliśmy osobom, które doświadczyły różnego rodzaju nadużyć współczucia, dążenia do sprawiedliwości i prawdy poprzez konkretne działania. Prosimy o przebaczenie za niektórych członków hierarchii kościelnej, którzy nie wzięli na siebie odpowiedzialności za te bolesne sytuacje i pozostali w milczeniu – mówił.

Franciszek przepraszał także za zbrodnie, jakich w Irlandii przed laty dopuściły się zakonnice Zgromadzenia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W prowadzonych przez nie domach (m.in. w Tuam) dla niezamężnych matek dzieci odbierano kobietom i wysyłano do zagranicznych adopcji. Nie pozwolono też matkom utrzymywać z nimi kontaktów. Dzieci, które umierały z powodu niedożywienia i chorób zakaźnych, grzebano bez trumien w nieużywanym betonowym zbiorniku na wodę. – Prosimy o przebaczenie za dzieci, które odebrano matkom, i za te wszystkie przypadki, kiedy wielu matkom samotnym usiłującym szukać swoich dzieci pośród tych, od których zostały oddzielone, lub dzieciom szukającym swych matek, mówiono, że był to grzech śmiertelny – modlił się papież.

Temat wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych powrócił także podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Franciszek wyznał, że modląc się przed figurą Matki Bożej, zawierzył jej wszystkie ofiary pedofilii. – Ta otwarta rana rzuca nam wzywanie, by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wstawiała się za wszystkimi osobami, które doświadczyły nadużyć wszelkiego i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały – mówił.

Wesprzyj Więź

Na koniec dwudniowej wizyty w Irlandii papież spotkał się z biskupami w dublińskim klasztorze dominikanek. Jak zauważył w przemówieniu, „wstrząsy minionych lat poddały próbie tradycyjnie silną wiarę Irlandczyków. Jednakże stworzyły także szansę wewnętrznej odnowy Kościoła”. Pochwalił episkopat, który – według słów Franciszka – w ostatnich latach „podjął zdecydowane działania nie tylko, by wejść na drogę oczyszczenia i pojednania z ofiarami nadużyć, ale również przy pomocy Krajowej Rady Ochrony Dzieci w Kościele w Irlandii, wyznaczyć rygorystyczny zestaw norm mających na celu zagwarantowanie młodzieży bezpieczeństwa”. – W Irlandii, podobnie, jak wszędzie indziej, uczciwość i wiarygodność, z jaką Kościół postanawia podjąć ten bolesny rozdział swojej historii, może stanowić wzór i zachętę dla całego społeczeństwa – powiedział Franciszek.

Irlandia była niegdyś bastionem katolicyzmu. Do 1995 roku nie można było tam legalnie się rozwieść. W 1973 r. aż 95 proc. społeczeństwa uczęszczało na msze święte. Do 1992 r. antykoncepcja (dostępna legalnie dopiero od 1972 r.) była tylko dla małżeństw i na receptę. Jeszcze kilkanaście lat temu w irlandzkich seminariach kształciło się ponad 600 kleryków. Teraz jest ich ok. 100. Rozwody są legalne, w 2015 r. kraj zalegalizował małżeństwa homoseksualne (jako pierwszy na świecie w referendum), na msze chodzi 46 proc. wiernych, zaś w maju 66 procent głosujących w referendum odpowiedziało się za liberalizacją prawa aborcyjnego.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość