Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Monika Kostera

profesor w dziedzinie ekonomii i nauk humanistycznych. Jest profesorką na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Södertörn (Szwecja). Pracowała również a na uczelniach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we Francji. Opublikowała przeszło 50 książek i liczne artykuły naukowe z zakresu socjologii organizacji i zarządzania, a także poezję. Jest współredaktorką naukową pisma „Gender, Work and Organization” oraz „Culture and Organization”; współredagowała kilka czasopism, w tym „British Journal of Management”. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują wyobraźnię organizacyjną, dezalienację pracy, pracę artystów i etnografię organizacyjną.