Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Ludzie kultury proszą wicepremiera Glińskiego o pomoc dla zasłużonych czasopism

Wicepremier Piotr Gliński 30 maja 2017 r. Fot. P. Tracz / KPRM

„W interesie społeczeństwa i polskiego podatnika jest zapewnienie przez państwo równych szans dla wyrażania opinii przez środowiska o różnych światopoglądach” – czytamy w opublikowanym dziś liście otwartym do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

11 maja poznaliśmy wyniki konkursu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla czasopism. Okazało się, że finansowego wsparcia od państwa nie otrzymają między innymi „Znak”, „Zeszyty Literackie”, „Zagłada Żydów”, „Kultura Liberalna”, „Res Publica Nowa”, „Liberté!”, „Przegląd Polityczny”, „Ha!art” ani „Więź”.

Oświadczenia w tej sprawie wydały zespół Ośrodka KARTA i redakcja magazynu „Kontakt” (na swoim Facebooku) – przedstawiciele instytucji, które w tym roku zostaną dofinansowane.

Wesprzyj Więź.pl

Teraz wspólny list opublikowali ludzie kultury i nauki, w tym kolejni reprezentanci czasopism z przyznaną dotacją, jak naczelni „Christianitas” i „Nowej Europy Wschodniej”: Paweł Milcarek i Andrzej Brzeziecki.

Zwracają się do odpowiedzialnego za konkurs wicepremiera Piotra Glińskiego z „prośbą o pozytywne rozpatrzenie odwołań od wyników konkursu złożonych przez redakcje czasopism, których wkład w rozwój rodzimej kultury intelektualnej trudno pominąć”. Odwołania te można składać do 21 maja.

Redakcja „Więzi” apeluje także o wsparcie do Czytelników. Nasze czasopismo można wesprzeć przez serwis Patronite (TUTAJ). Inne, równie ważne, formy pomocy wymienia w swoim tekście Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika.

Poniżej publikujemy treść listu wraz z nazwiskami dotychczas podpisanych pod nim osób.

Szanowny Panie Premierze,

ogłoszone 11 maja wyniki konkursu „Czasopisma” przeprowadzanego przez Instytut Książki z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budzą obawy, że ważne instytucje mogą stracić możliwość stabilnego funkcjonowania i rozwoju z powodu niewystarczających środków finansowych. Byłaby to olbrzymia strata. Uważamy, że niedofinansowanie przez MKiDN wielu zasłużonych dla polskiej kultury i debaty publicznej periodyków, takich jak np. „Książki w Tygodniku”, „Liberté!” „Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nowa”, „Więź”, „Zagłada Żydów”, „Zeszyty Literackie”, „Znak” obniży poziom dyskusji toczonych w naszym kraju. Pisma te pełnią ważną rolę kulturotwórczą, a także tłumaczą zjawiska społeczne i intelektualne.

Wesprzyj Więź

W interesie społeczeństwa i polskiego podatnika jest zapewnienie przez państwo równych szans dla wyrażania opinii przez środowiska o różnych światopoglądach – o ile mieszczą się w ramach przewidzianych przez Konstytucję. Zwracamy się więc wspólnie z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie odwołań od wyników konkursu złożonych przez redakcje czasopism, których wkład w rozwój rodzimej kultury intelektualnej trudno pominąć.

Mając nadzieję na pozytywne przychylenie się do naszej prośby, przesyłamy wyrazy szacunku,

Paweł Kowal – historyk, polityk, b. wiceminister spraw zagranicznych;
Tomasz Dostatni OP – dominikanin, publicysta;
Roman Bielecki OP – redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”;
Michał Szułdrzyński – publicysta;
Zbigniew Gluza – redaktor naczelny „Karty”;
Hanna Antos – sekretarz redakcji „Karty”;
Andrzej Brzeziecki – „Nowa Europa Wschodnia”;
Elżbieta Moczarska – Fundacja Kazimierza i Zofii Moczarskich;
Misza Tomaszewski – Magazyn „Kontakt”;
Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;
Paweł Rojek – filozof, wykładowca akademicki;
Agnieszka Holland – reżyserka;
Krzysztof Pomian – historyk idei;
Krystyna Zachwatowicz-Wajda – aktorka, scenografka, reżyserka;
Aleksander Hall – historyk, publicysta;
prof. Paweł Machcewicz – historyk, twórca Muzeum II Wojny Światowej;
Zbigniew Rokita – „Nowa Europa Wschodnia”;
Olga Tokarczuk – pisarka;
Adam Szostkiewicz – publicysta „Polityki”;
Henryk Wujec – działacz opozycji w czasach PRL;
Ludwika Wujec – działaczka opozycji w czasach PRL;
Jerzy Kochanowski – profesor historii, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”;
prof. Dariusz Stola – dyrektor Muzeum Polin;
prof. Marcin Kula – historyk;
Karolina Staszak – redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „Arteon”;
Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret”.

Podziel się

Wiadomość