Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Zespół Ośrodka KARTA solidaryzuje się z czasopismami, które jak „Więź” nie otrzymały dofinansowania z MKiDN

Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA

„Wyrażamy zdziwienie, iż niektóre niezbędne w życiu publicznym Polski, zasłużone, wydawane konsekwentnie od lat tytuły w tegorocznym programie MKiDN nie otrzymały wsparcia” – czytamy w dzisiejszym oświadczeniu zespołu Ośrodka KARTA.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie dotacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie czasopism oprócz „Więzi” dotacji nie otrzymały m.in.: „Znak”, „Zeszyty Literackie”, „Zagłada Żydów”, „Kultura Liberalna”, „Res Publica Nowa”, „Liberté!”, „Przegląd Polityczny” czy „Ha!art”.

Ośrodek KARTA, wydawca kwartalnika historycznego o tej samej nazwie, miał więcej szczęścia. Jego zespół solidaryzuje się jednak z pismami, które zostały pozbawione źródeł finansowania. „Jesteśmy przekonani, że dbanie o ich rozwój stanowi wspólny interes zarówno władz, jak i obywateli. Liczymy, że zastosowanie w programie trybu odwoławczego pomoże tym redakcjom” – pisze zespół KARTY.

Wesprzyj Więź.pl

Redakcja „Więzi” apeluje o wsparcie do Czytelników. Stoimy w obliczu nowego wyzwania i prosimy Państwa o zaangażowanie. „Więź” można wesprzeć przez serwis Patronite (TUTAJ). Inne, równie ważne, formy pomocy wymienia w swoim tekście Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika.

Oświadczenie zespołu Ośrodka KARTA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 11 maja br. wyniki konkursu w programie „Czasopisma”, w którym o wsparcie finansowe ubiegało się wiele cenionych czasopism kulturalnych, społecznych i historycznych. Część z nich – mimo wysokich ocen merytorycznych – dofinansowania nie otrzymała.

W pluralistycznym społeczeństwie różnorodność i bogactwo opinii oraz postaw wobec życia publicznego zajmowanych przez rozmaite, często znacznie różniące się od siebie środowiska czy inicjatywy, w tym reprezentowane przez czasopisma startujące w konkursie MKiDN, jest niepodważalną wartością. W tej rozmaitości leży prawdziwa siła społeczeństwa otwartego.

Wesprzyj Więź

Część ważnych czasopism z wieloletnim dorobkiem, niemających komercyjnego charakteru, nie jest w stanie działać bez finansowego partnerstwa państwa polskiego, którego zadaniem powinno być wspieranie wielorakich oddolnych inicjatyw, rozpoczynających i ożywiających debatę publiczną. Wydawany przez Ośrodek KARTA kwartalnik historyczny „Karta” korzysta z tego wsparcia; dotację otrzymaliśmy także w tym roku, jej brak postawiłby nas wobec poważnego zagrożenia. Dlatego wyrażamy zdziwienie, iż niektóre niezbędne w życiu publicznym Polski, zasłużone, wydawane konsekwentnie od lat tytuły w tegorocznym programie MKiDN nie otrzymały wsparcia. Jesteśmy przekonani, że dbanie o ich rozwój stanowi wspólny interes zarówno władz, jak i obywateli. Liczymy, że zastosowanie w programie trybu odwoławczego pomoże tym redakcjom.

Zależy nam, by szansę budowania fundamentów życia kulturalnego i społecznego miały wszystkie wartościowe inicjatywy, niezależnie od politycznych podziałów, pracujące – tak jak my – dla dobra wspólnego.

JH

Podziel się

Wiadomość