Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Apel redakcji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski, 2010 r. Fot. Matěj Baťha / na licencji CC

Redakcje ideowych czasopism społeczno-kulturalnych wystosowały wspólnie list do ministra Bogdana Zdrojewksiego.

Szanowny Panie Ministrze,
Po zapoznaniu się z wynikami tegorocznego konkursu na dofinansowanie dla czasopism z ministerialnego programu promocji literatury i czytelnictwa, my, redaktorzy niżej podpisanych czasopism ideowych – przekraczając dzielące nas granice światopoglądowe oraz fakt otrzymania lub nieotrzymania dotacji – łączymy się w proteście przeciwko nieprzejrzystemu sposobowi przyznawania dofinansowań.

Wesprzyj Więź.pl

Nie jest tajemnicą, że bez pomocy Ministerstwa liczne czasopisma ideowe, działające zazwyczaj na zasadzie non-profit i redagowane pro bono, będą zmuszone do znacznego ograniczenia swojej działalności lub całkowitego jej zawieszenia. Nie jest również tajemnicą, że taki stan rzeczy odbije się negatywnie na jakości polskiej debaty publicznej, od lat z powodzeniem pobudzanej właśnie przez tego rodzaju publikacje. Z tego powodu zależy nam na stworzeniu jak najbardziej przejrzystego systemu ocen, pozwalającego wybrać pisma najbardziej zasługujące na wsparcie, niezależnie od ich profilu ideowego. Niestety, system taki od lat – mimo zapowiedzi – nie został stworzony.

Za szczególnie destruktywny dla jakości procesu przyznawania dotacji uznajemy brak szczegółowej informacji zwrotnej i uzasadnienia ocen wystawianych przez ekspertów. Kryteria, jakimi kieruje się komisja, pozostają niejasne, a niedostateczna komunikacja pomiędzy Ministerstwem i redakcjami potęguje wrażenie nieprzewidywalności wyników konkursu.

Wesprzyj Więź

Ponieważ zależy nam wszystkim na jak najlepszej współpracy z Ministerstwem, postulujemy zmiany w opisie kryteriów, poprawę jakości informacji zwrotnej dotyczącej ocen, zagwarantowanie dostępu do sprawozdań ekspertów oraz rozszerzenie możliwości uzasadnienia odwołania, dziś sprowadzającego się niemal wyłącznie do kliknięcia w stosowny przycisk na stronie internetowej Ministerstwa.

Z wyrazami szacunku,

Christianitas
Kontakt
Krytyka Polityczna
Kultura Liberalna
Liberté!
Nowa Europa Wschodnia
Nowy Obywatel
Praktyka Teoretyczna
Pressje
Więź
Zagłada Żydów
Znak

Podziel się

Wiadomość