Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita”, dodatek „Rzecz o Prawie”, 9.03.2021

Poglądy Kościoła na karę śmierci ewoluowały przez stulecia. Książka Tomasza Snarskiego ciekawie konfrontuje kościelne nauki z prawem i filozofią. Dziś Katechizm Kościoła Katolickiego bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci, co przekonująco wzmacnia argumenty o ochronie życia. […] Czy to wielka zmiana? Kongregacja Nauki Wiary w 2018 r. mówiła jedynie o drobnej korekcie, ale autor książki nie traktuje tej deklaracji jako pewnika i stawia pytania. Czy prawo karne ma podzielać wartości ewangelii? Czy jest tu miejsce na miłosierdzie i przebaczenie? To uniwersalne kwestie dla każdego prawnika. Niezależnie od wyznania.