Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, iż kara ta powinna być stosowana jak najrzadziej i z dużą ostrożnością. Co się zatem zmieniło, że obecnie zajął tak jednoznaczne stanowisko, odrzucając stanowisko retencjonistyczne? (…) Autor, aby wesprzeć swoje stanowisko jako abolicjonista, próbuje odwołać się do konkretnych przykładów w Ewangelii. I trzeba przyznać, że znajduje ich sporo. (…) Autor z wielką swobodą porusza się po Piśmie Świętym i sypie cytatami, które wspierają jego abolicjonistyczne stanowisko. Nie pomija jednak wątków retencjonistycznych, które były i są obecne w Kościele powszechnym. (…) Jest to pierwsza publikacja dotycząca katolickiego abolicjonizmu po zmianie punktu 2267 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Publikacja zmusza do głębszych przemyśleń. (…) Książka na pewno nie kończy dyskusji o sensie kary śmierci w ujęciu wiary. Stanowi jednak solidny argument dla tych, którzy szukają odpowiedzi, jak reagować na zło i naturalną, ludzką chęć zemsty z chrześcijańskiej perspektywy. Jedynym niedosytem pozostaje objętość książki, która jest zdecydowanie za cienka. Chciałoby się więcej!