rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 166

„Felice, Milena, Dora” to obszerny esej Andrzeja Stanisława Kowalczyka poświęcony trzem kobietom bliskim Franzowi Kafce. Poznajemy ich losy już po rozstaniu z autorem „Procesu”. Życie każdej z nich bezlitośnie naznaczyła Wielka Historia. Zwłaszcza w latach trzydziestych musiały się one zmierzyć z narastającym z roku na rok zagrożeniem ze strony III Rzeszy, a w przypadku jednej z nich – ze strony Związku Sowieckiego.