rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Paweł Antoni Boike, „Civitas et Lex” 2021, nr 3(31)

Recenzowane dzieło stanowi pierwszą w Polsce monografię poświęconą problematyce moralnej oceny kary śmierci przez Kościół po zmianie fragmentu nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) dokonanej z inicjatywy papieża Franciszka w 2018 r. Można je w pewnym sensie uznać za współczesną alternatywę dla dość szeroko znanej książki autorstwa Tadeusza Ślipki. (…) Studium Tomasza Snarskiego zasługuje na uznanie. (…) Niewątpliwym walorem pracy jest podejście interdyscyplinarne. Widać, iż obrona godności przyrodzonej każdego człowieka oraz przekonanie o istotnej roli ewangelicznego miłosierdzia bardzo silnie tkwią w sercu Tomasza Snarskiego. Oby rzesze polskiego społeczeństwa, zamiast podążać ślepo za populizmem penalnym czy też relatywizować godność ludzkiego życia do jego jakości, etapu rozwoju lub innych czynników, na szerszą skalę uznały wartości reprezentowane przez Autora recenzowanej pracy.

Cała recenzja dostępna tutaj.