Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Ks. Andrzej Draguła, Więź.pl

Wesprzyj Więź

Książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci” jest bardzo udaną próbą zebrania argumentów, przedstawienia stanowisk i ukazania stanu debaty na temat wykonywania kary śmierci, także w jej historycznym rozwoju. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia ewolucji nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci, ale – zgodnie z podtytułem: „Między prawem a filozofia i teologią” – sytuuje ten problem w szerszym kontekście: prawnym i filozoficznym, co stanowi o oryginalności książki. […]

Nie będąc teologiem, Snarski nie podejmuje się autorskich rozwiązań problemów natury teologicznej. Metoda, którą zastosował, to „czytanie teologii” za pomocą instrumentarium z zakresu prawa i filozofii. Nie chodzi tutaj jednak o samą interpretatywną lekturę, ale o uczynienie z teologii, a dokładniej z nauczania Kościoła katolickiego, istotnego punktu odniesienia dla prawa, swoistego moralnego „wyrzutu sumienia” społeczeństwa opartego wyłącznie na oświeceniowych instytucjach filozoficzno-prawnych. Wprowadzenie do naukowego dyskursu o karze śmierci teologicznej kategorii miłosierdzia należy uznać za ważny i bardzo oryginalny postulat tej książki.

Wesprzyj Więź.pl

Cała recenzja na portalu Więź.pl