Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Wesprzyj Więź

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z prawem czy penologią. […]

Autor pokazał nowe perspektywy patrzenia na niektóre aspekty rozmowy o karze śmierci i katolickim stanowisku wobec niej – nie tylko w warstwie historycznej, ale także interesującej aplikacji nauczania Jezusa w tę przestrzeń. Co jednak być może jeszcze ważniejsze, w niezwykle interesujący sposób zarysował dalsze kierunki badań i refleksji.

Wesprzyj Więź.pl

Jest to bodaj największa wartość omawianej książki – zwrócenie uwagi na istotność podjęcia kolejnych spraw. Po pierwsze, sprawiedliwości naprawczej i jej miejsca w refleksji prawnej, penologicznej, filozoficznej i teologicznej. Po drugie, zmian w katolickim spojrzeniu na karę – jej istotę, funkcje i etykę. Po trzecie, na trudny i pasjonujący (nie tylko z perspektywy religijnej) temat włączenia kategorii miłosierdzia w refleksję nad prawem, sprawiedliwością i karaniem.