rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

s. Judyta Pudełko, laboratorium.wiez.pl

Książka ks. Andrzeja Draguły „Emaus. Tajemnice dnia ósmego” wpisuje się w szereg interpretacji znanego tekstu biblijnego o wędrówce uczniów do Emaus. Wydawać by się mogło, że w dobie rozkwitu badań biblijnych trudno jeszcze coś świeżego o tym tekście napisać. Książka ks. Draguły może jednak zaskoczyć tych, którzy wiedzą już co nieco o Piśmie Świętym, a zaciekawić tych, którzy od Świętej Księgi stronią. Dlaczego? Trzynaście rozdziałów książki koncentruje się na istotnych dla Łk 24,13–35 elementach tekstu, które wyznaczają akcję perykopy. I tak na początku autor umiejscawia akcję w swoistym „kiedy, kto i gdzie”, aby następnie przejść do wewnętrznej sytuacji bohaterów i spotkania z tajemniczym nieznajomym, co stopniowo prowadzi do happy endu. Tym, co najbardziej intryguje i wciąga czytelnika, jest jednak „wielopłaszczyznowość” podejścia do omawianego tekstu. Poszczególne rozdziały dzielą się na mniejsze jednostki, co znacznie ułatwia lekturę. Czytelnik może się przekonać, jak wieloma głosami przemawia Łukaszowa perykopa.

Całą recenzję można przeczytać na stronach Laboratorium „Więzi”.