Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Krzysztof Lubczyński, Pisarze.pl

Łubieński dokonuje w gruncie rzeczy dość klasycznej i − trzeba podkreślić − błyskotliwie inteligentnej, a także bardzo drobiazgowej i wnikliwej egzegezy konstrukcji i treści wybranych utworów Moliera. Przy tym expressis verbis odnosi się wyłącznie do świata Molierowskiego, nie do naszego. Do tego stopnia, że choć prawie nie zajmuje się stroną stricte teatralną, czyli aspektem inscenizacyjnym, scenicznym, to czytając, widzi się XVII-wieczne pantofle z klamrami, suknie pań i barwne wstążki pod kolanami  modnych kawalerów. Współczesność Moliera w wydaniu Łubieńskiego polega − tak jak ja to odbieram − na przepuszczeniu Molierowskich tekstów przez współczesną umysłowość, wrażliwość i współczesną polszczyznę autora. „Molier nasz współczesny” Tomasza Łubieńskiego to prawdziwa uczta estetyczna oraz wymagające, a przy tym pożyteczne ćwiczenie umysłowe.

[Cała recenzja dostępna na stronie Pisarze.pl]