Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Nowe Książki” 2013, nr 10

Opracowanie naukowe autorstwa ks. Draguły, napisane staranną polszczyzną, szczegółowo udokumentowane, dostarcza wykładni wielu pojęć podstawowych dla poruszanego tematu, prezentuje bardzo różne punkty widzenia, jest głosem teologa katolickiego otwartego na dyskusję dotyczącą wolności słowa, ekspresji artystycznej, a zarazem potrzeb ochrony uczuć religijnych.

Wesprzyj Więź.pl