Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Krzysztof Wróblewski, portal konserwatyzm.pl

Wspomnienia Anki Kowalskiej są tym bardziej wartościowe, że stanowią relacje spisywane na bieżąco przez autorkę i jednocześnie uczestniczkę ważnych w historii Polski zdarzeń. Książka ta jest o tym, co do tej pory wzbudza kontrowersje odnośnie działalności opozycji w czasie PRL i pozwala na to spojrzeć ponownie. Publikacja ta pokazuje polski wkład w rozpad systemu komunistycznego. Jest to szczególnie cenne w związku z coraz powszechniej obserwowanym zjawiskiem, które Teresa Bogucka określa mianem „świadomości medialno-potocznej”. Umożliwia skonfrontowanie swojej wizji powstania i działalności Komitetu Obrony Robotników z obrazem fascynującej kobiety, która w nich uczestniczyła i jednocześnie była ich częścią. Pomaga dokonać interesującej historycznej rekonstrukcji wybranych wydarzeń, a w konsekwencji stanowi cenne źródło wiedzy o historii.

Wesprzyj Więź.pl

Pełny tekst recenzji dostępny na stronie konserwatyzm.pl.