Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Zeszyty Literackie” 2010, nr 3

Imponujące dwutomowe dzieło Pawła Kądzieli ma kilka wymiarów i różne są możliwości jego lektury. Może ono służyć po prostu jako pomoc dla wszystkich, a jest ich legion, którzy Herbertem się interesują, studiują jego dzieła, piszą o nim prace […]. Tu na pewno dowiedzą się, co należy przeczytać, znajdą informację bibliograficzną, wiarygodne daty i wiarygodne tytuły w wielu językach. […] Obok tej podstawowej formy korzystania z bibliografii można czytać monografię bibliograficzną jako dzieje recepcji i poniekąd dzieje twórczości Zbigniewa Herberta – maksymalnie obiektywne i przez to tym bardziej interesujące.

Wesprzyj Więź.pl