Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 2

Miłosz stwierdza: „Nie ma arcydzieł, jest człowiek, który chce coś zrobić: i to od samego siebie trzeba zaczynać, jeżeli chce się zrobić coś ważnego. Wiele ciekawych i cennych zapisów jest w tych listach Miłosza, np. to, co pisze o Słowackim i Gombrowiczu, Miazdze, o Warszawie i o bajorowatości Polski.

Wesprzyj Więź.pl