Zima 2021, nr 4

Zamów

Recenzje

Zofia Rosińska, „Przegląd Filozoficzny” 2019, nr 1 (109)

Rozmowy z profesorem Stróżewskim nie tylko ułatwiają nam, eudoxusom, rozjaśniać nasze przeświadczenia, ale uświadamiają nam – epistemonom, że epistemologiczna pycha nie sprzyja mądrości.

Stróżewski nie narzuca swoich sądów aksjologicznych, ale ich nie ukrywa. Dzięki temu otwiera drzwi do dyskusji, a nawet popycha nas lekko, aby w niej uczestniczyć. Filozofia bowiem musi być racjonalna, ale nie może stawiać sobie granic, przez które nie przejdzie nasze doświadczenie codzienne.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Dużym, może niezamierzonym walorem książki „Miłość i nicość” jest jej strona informacyjna, obejmująca ważne fakty z życia intelektualnego środowisk intelektualnych i filozoficznych w Polsce w latach powojennych. 

(…)

„Miłość i nicość” to z kolei podsumowanie, ale w żadnym wypadku nie zamknięcie drogi życia, wypełnionego namysłem filozoficznym.