Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny Lubelski”, 24.10.2018

To książka, którą zdecydowanie warto przeczytać. Esej po eseju, zaznaczając ulubione fragmenty i zdania. Ks. Alfred Marek Wierzbicki odkrywa w oryginalny sposób Karola Wojtyłę, który został papieżem. Papieżem ukształtowanym przez Sobór Watykański II, choć nie tylko.

(…)

Wesprzyj Więź

Książkę otrzymałem tuż przed 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Sięgając do niej nie spodziewałem się, że znajdę tam aż tyle cennych myśli i tropów, które śmiało mogą się stać gotowymi tematami spotkań, debat, seminariów czy choćby rozmów przy herbacie. Nie tylko osób wierzących. Mam nadzieję, że również świat mediów zainteresuje się oryginalnym spojrzeniem na Karola Wojtyłę, wraz z jego personalistyczną wrażliwością. (W tym miejscu wspomnę, że przez kilka dobrych minut przyglądałem się świetnie zaprojektowanej okładce książki. A nie bez znaczenia jest przecież okładka, podobnie jak papier oraz jakość druku). I mimo że w tytule jest … Jan Paweł II – to jest to książka zupełnie oryginalna.

Ks. Alfred M. Wierzbicki, dokonując pogłębionych analiz, stawia diagnozy, ale – co jest dzisiaj rzadkością – stara się ukazać ewentualne kierunki rozwiązania niektórych problemów. Krytyczna lektura jego książki może otworzyć oczy na wiele kwestii, które wymagają natychmiastowej reakcji, tak jak „swoista autokefalia polskiego katolicyzmu”.

Cała recenzja dostępna jest tutaj.