Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Agnieszka Humeniuk, „Przegląd Powszechny”

Wesprzyj Więź

Lektura „Ułaskawionego na śmierć” bez wątpienia może dostarczyć odbiorcy duchowych inspiracji. Z książki wyłania się obraz człowieka wiernego wartościom.

(…) Miejsc na kartach „Ułaskawionego na śmierć”, w których jest mowa o wyjątkowości postawy Esterházego, można wskazać wiele. Jawi się on tutaj jako człowiek wielkiej wiary, która przekłada się na szlachetne postępowanie w szczególnych warunkach: w warunkach życia więźnia politycznego w czasach komunistycznych.

„Ułaskawiony na śmierć” może doskonale pobudzać do refleksji nad postawą każdego wierzącego człowieka, a także nad tym, na ile nasza postawa wobec trudności napotykanych każdego dnia jest heroiczna. Okazuje się, że wiara i modlitwa mają olbrzymią moc nadawania życiu głębokiego sensu, choćby było ono naznaczone największym cierpieniem.