Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

M.W., „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1(17)

Wesprzyj Więź

„Notatnik niespiesznego przechodnia” Jerzego Stempowskiego (1893–1969) publikowany był na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1954–1969, ale dopiero teraz ukazuje się jego pierwsze wydanie, przygotowane na podstawie pierwodruków.

(…)

Wesprzyj Więź.pl

Pozostawanie sobie wiernym – „This above all”, jak mówi Hamlet, mogłoby być dobrym mottem dla tych zapisów, a ich podtytułem „Trwanie i przemiany – wzór dla eseistów polskich”.