Zima 2022, nr 4

Zamów

Recenzje

Bartosz Wieczorek, „Przegląd Powszechny” 2012, nr 11

Rozmowy Tomasza Ponikły zebrane w książce „Szachy ze Złym”, w których o diable wypowiadają się teologowie, psycholodzy i filozofowie, jawią się jako rzecz ciekawa, oryginalna, w sposób świeży próbująca włączyć dyskurs o złu i diable do naszego rozumienia człowieka – i to niezależnie od kwestii wiary poszczególnych rozmówców w realną obecność szatana.

(…)

Każda z rozmów Tomasza Ponikły jest inna, każdy z rozmówców ma wiele ważnego do powiedzenia, co sprawia, że książkę czyta się z wielkim zainteresowaniem. Za wcześnie mówić na podstawie jednej pozycji o renesansie zainteresowania diabłem, złem i piekłem w chrześcijaństwie, ale jest to na pewno ważny przyczynek do pełniejszego ujęcia tajemnicy zła, które czyni człowiek i którego doświadcza.