Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 19

„Nowojorski pasjans”, praca stricte naukowa, kładąca fundament pod przyszłą monografię PIN-u i oświetlająca ważny fragment biografii dwóch wybitnych poetów, przynosi równocześnie żywy i dramatyczny obraz losów naszej wojennej emigracji intelektualnej. Wzniosłe idee ścierają się tu z prozą życia, dalekowzroczne myślenie o przyszłości polskiej kultury łączyć trzeba na przykład z upokarzającymi staraniami o prawo wyjazdu do Stanów Zjednoczonych czy po prostu z walką o przetrwanie. Współpracy towarzyszą spory polityczne i animozje osobiste, wielkość, a nawet heroizm sąsiadują z małością i zawiścią. Organizowanie kolejnych jubileuszy pisarzy (służących w gruncie rzeczy finansowemu wsparciu jubilatów, którzy z trudem wiążą koniec z końcem) daje asumpt do złośliwych komentarzy ze strony kolegów. 

Wesprzyj Więź.pl