Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Adriana Szymańska, „Nowe Książki” 2018, nr 11

Trzeba przeczytać tę książeczkę, żeby odkryć pasję współdziałania autora z podopiecznymi, jego troskę o los każdego spotkanego człowieka, o jego kruchość i cierpienie.

Wesprzyj Więź.pl

Zaginięcie Krzysztofa Grzywocza w Alpach latem ubiegłego roku napełniło smutkiem wiele osób. Miał rzesze przyjaciół, których pozbawił swojej opieki i tkliwości. Pociechy muszą szukać w jego pismach, gdyż ich obiektem i celem był zawsze drugi człowiek.