Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Janusz Serafin CSsR, „Homo Dei” 2011, nr 4

Wesprzyj Więź

Czy podręcznik może nie być nudny? Więcej, czy może być fascynujący? Czy może być napisany tak, że zacząwszy lekturę, trudno już się od niej oderwać? Gdyby ktoś sądził, że jest to niemożliwe, to mam przed sobą „żywy” dowód, że możliwe to jednak jest: to recenzowana książka, podręcznik teologii fundamentalnej autorstwa ks. prof. Henryka Seweryniaka. To właśnie jest ów podręcznik zaiste niezwykły. 

(…)

Wesprzyj Więź.pl

Na ogół w podręcznikach teologii fundamentalnej część dotycząca Kościoła to materiał ziejący nudą, schematyczny i abstrakcyjny. Tu jest zupełnie inaczej: Kościół został ukazany na szerokim tle innych społeczności i w związku z nimi, co istotnie zmienia perspektywę. I jeszcze inne źródło uroku recenzowanej pozycji: jej charakter „egzystencjalny”, nawiązujący do życia, do ludzkich doświadczeń – pozytywnych i negatywnych.