Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

MC, „W Drodze” 2004, nr 10

Nauka Chrystusa, zapisana wieki temu, żyje w Jego uczniach. Romaniuk mimochodem pokazuje, jak wiele nasza wiara zawdzięcza rozmowom, listom, dyskusjom – drugiemu człowiekowi. Tołstoj stwierdził: „Moja znajomość z filozofem Sołowjowem dała mi bardzo dużo, bardzo przyśpieszyła we mnie ferment filozoficzny i znacznie utwierdziła myśli najpotrzebniejsze do życia i dla śmierci – myśli, które są dla mnie tak krzepiące, że gdybym miał czas i potrafił, postarałbym się przekazać je innym”.