Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Michał Kozłowski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, z. 1

Praca jest ważnym i interesującym wydarzeniem historiograficznym. Dzięki niej można mieć nadzieję na publikację kolejnych. (…) Dodatkowy plus publikacji to staranne wydanie oraz redakcja.

Wesprzyj Więź.pl