Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Gość Niedzielny” (wyd. opolskie) 2018, nr 6

Dla ks. Jana najważniejsze wydaje się wezwanie, aby żyć „tu i teraz” i nie zwlekać z praktykowaniem czułości wobec najbliższych; tam, gdzie ludzie praktykują bliskość, mniej boleśnie się choruje, bardziej sensownie się żyje i z poczuciem sensu umiera – twierdzi Katarzyna Jabłońska. Zbyt ładnie brzmi? No to konkret – w hospicjum księdza Jana chorym małżonkom zapewniana jest intymność, także po to, by mogli przeżywać również erotyczną miłość.

Książka wyrosła z doświadczenia, choć podbudowanego bazą naukową, bo ks. Kaczkowski stał się uznanym autorytetem w dziedzinie medycyny paliatywnej. Mówi o doświadczeniach konkretnych ludzi i ich bliskich (a także o doświadczeniach osobistych ks. Jana).