Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Marcin Cielecki, „Życie Duchowe” 2016, nr 87

Trudno pisać o tej książce, nie popadając w banał. Listy więzienne i okołowięzienne Zofii i Kazimierza Moczarskich są lekturą, która nie pozostawia obojętnym. Czytelnik otrzymuje korespondencyjnie rozpisaną żarliwą walkę o miłość i wierność małżeńską w czasach stalinowskich. W dalszym planie, pomiędzy wierszami i zdjęciami, odnajdziemy niezwykły portret psychologiczny ludzi, którzy chcieli zachować godność.