Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Marcin Sumowski

ur. 1987, doktor historii, mediewista, pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się głównie niższym duchowieństwem późnego średniowiecza i edytorstwem źródeł historycznych. Autor książki „Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne”. Do publikacji przygotowuje kolejną monografię pt. „Duchowni i mieszczanie. Kler niższy w społeczeństwie późnośredniowiecznych miast pruskich”. Odbył staż naukowy w Institut für vergleichende Städtegeschichte w Münster. Bierze udział w projektach realizowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendysta m.in. Stiftung Preußischer Kulturbesitz i Fundacji Lanckorońskich. Laureat stypendium start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2018 r. Mieszka w Toruniu.