Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Ks. Andrzej Szostek

ur. 1945. Etyk, filozof, członek Zgromadzenia Księży Marianów, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1974. Od 1971 r. pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 1998–2004 rektor tej uczelni. Autor m.in.: „Der Streit um den Menschen” (wraz z K. Wojtyłą, T. Styczniem), Kevelaer 1979, „Normy i wyjątki”, Lublin 1980, „Natura – rozum – wolność”, Rzym 1990, „Wokół godności, prawdy i miłości”, Lublin 1998, „Pogadanki z etyki”, Częstochowa 2008, „Śladami myśli świętego”, Lublin 2014 oraz ponad 200 artykułów. Główne kierunki jego zainteresowań to podstawy etyki normatywnej, personalizm etyczny, problematyka sumienia, etyka życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyka w nauce oraz myśl antropologiczno-etyczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Obecnie członek m.in. Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki, Rady Naukowej Fundacji Rektorów Polskich, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL (przewodniczący), Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (przewodniczący), Zarządu Fundacji Instytutu Artes Liberales.

Książki autora