Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jerzy Gaul

Profesor historii, redaktor m.in. prac „Niemieckie służby wywiadowczo-informacyjne wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914-1918” (2010), „Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu” (2017), współredaktor (z Alicją Nowak) książki „Obraz społeczeństwa polskiego w Królestwie Polskim w raportach politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce. Wybór dokumentów 1915–1918” (2015).