Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jacek Kuroń

ur. 1934, zm. 2004, historyk, pedagog, polityk, bohater opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu i jeden z ojców założycieli III Rzeczpospolitej, w ostatnich latach życia krytyczny wobec kapitalizmu. Należał do Związku Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z powodu ich krytyki został z nich usunięty kolejno w latach 1953 i 1954. Współtworzył tzw. czerwone harcerstwo. Wspólnie z Karolem Modzelewskim napisał słynny „List otwarty do członków PZPR” o konflikcie między klasą robotniczą i partyjną biurokracją. Uczestniczył w spotkaniach Klubu Krzywego Koła, był związany ze środowiskiem tzw. komandosów, współinicjował protesty Marca’68, by współautorem tzw. Listu 59 przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji i współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, wymyślił hasło: „Nie palcie komitetów, ale zakładajcie własne”. Był wykładowcą Uniwersytetu Latającego, doradcą „Solidarności”. W PRL kilkakrotnie więziony. Został posłem na Sejm X, I, II i III kadencji (1989–2001). Dwukrotnie był ministrem pracy i polityki socjalnej, w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Choć cieszył się ogromnym zaufaniem społecznym, w 1995 bezskutecznie kandydował w wyborach prezydenckich. W 2000 wraz z żoną Danutą założył Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach na Podlasiu. Kawaler Orderu Orła Białego.