Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Dominikanin Paweł M. opuścił więzienie

Rekolekcje klasztorne wrocławskich dominikanów, 2018. Fot. Dominikanie we Wrocławiu

Zakonnika obowiązuje nakaz przebywania poza klasztorem, „w konkretnym odosobnionym miejscu”. Wciąż toczy się przeciwko niemu postępowanie kościelne – informują dominikanie.

Dziś na stronie dominikanie.pl ukazał się komunikat o. Szymona Popławskiego, socjusza prowincjała. Wynika z niego, że 16 maja 2024 r. sąd podjął decyzję o warunkowym zwolnieniu Pawła M. z pobytu w zakładzie karnym. W marcu ub. r. dominikanin został skazany prawomocnym wyrokiem na trzy lata pozbawienia wolności. Do wyroku został wliczony wcześniejszy pobyt w areszcie śledczym.

Wesprzyj Więź.pl

„Brata Pawła M. obowiązuje nakaz przebywania poza klasztorem, w konkretnym odosobnionym miejscu oraz całkowity zakaz kontaktu z innymi osobami poza tymi, które zostały wskazane przez o. prowincjała” – pisze o. Popławski.

Informuje też, że w sprawie Pawła M. trwa postępowanie kościelne prowadzone przez generała zakonu. „O jego wyniku poinformujemy w stosownym momencie”.

Socjusz prowincjała zaznacza również: „Pozostajemy w stałym kontakcie z osobami poszkodowanymi”.

Przypomnijmy: wyrok sądowy nie dotyczył czynów Pawła M. opisanych w raporcie tzw. komisji dominikańskiej, które w całości uległy przedawnieniu w świetle prawa państwowego. Paweł M. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu w latach 1996-2000. Wobec osób powierzonych jego pieczy duszpasterskiej stosował przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną. Zakonne władze nie reagowały odpowiednio przez ponad 20 lat, narażając na krzywdę kolejne osoby.

Wesprzyj Więź

W latach 2011 i 2018 Paweł M., stosując podobne metody psychomanipulacji jak we Wrocławiu, dopuścił się gwałtu na zakonnicy – co ujawniła Paulina Guzik w reportażu „Dominikańska recydywa”, opublikowanym na naszych łamach 24 marca 2021 r. W reportażu wypowiadała się m.in. skrzywdzona zakonnica (pod zmienionym imieniem Małgorzata). Ten zarzut był nieprzedawniony i sprawa trafiła do prokuratury.

Po publikacji reportaży śledczych na Więź.pl Paulina Guzik otrzymała Nagrodę Dziennikarską „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Sprawie Pawła M. poświęciliśmy blisko 50 artykułów. Można je przeczytać tutaj.

Przeczytaj także: Michał Królikowski, Czy Paweł M. jest jednym z nas?

Zranieni w Kościele

Podziel się

10
2
Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.