Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Marko Rupnik – już nie jezuita, ale nadal ksiądz

Marko Rupnik. Fot. Piacenza Diocesi Tv / YouTube

Przełożeni chcieli, aby Rupnik jako jezuita skonfrontował się z wyrządzonym złem. Niestety odrzucił on taką propozycję, co skutkuje wydaleniem z zakonu.

O. Johan Verschueren SJ, dotychczasowy przełożony Marka Rupnika, wystosował list otwarty, w którym wyjaśnia aktualny status byłego jezuity. Odpowiada również na pytanie, dlaczego nie został on wydalony ze stanu duchownego. Zwraca się także do osób skrzywdzonych przez księdza.

Wesprzyj Więź.pl

Verschueren przypomina, że 14 czerwca 2023 r. Marko Rupnik otrzymał dekret dymisyjny. Wydalony jezuita miał następnie trzydzieści dni na odwołanie się, jednak tego nie uczynił. – O. Marko Rupnik złożył prośbę o opuszczenie Towarzystwa już w styczniu 2023 r. Prośba ta nigdy nie była dla niego w żaden sposób „prawem”, ponieważ śluby, które kiedyś złożył […], zobowiązały go do posłuszeństwa na całe życie – tłumaczy przełożony jezuickich domów międzynarodowych w Rzymie.

O. Verschueren wyjaśnia także, że zakon nie ma obowiązku przychylenia się do takiej prośby, ponieważ przełożeni chcieli, aby jako jezuita Rupnik skonfrontował się z wyrządzonym złem. Niestety odrzucił on taką propozycję, co skutkuje wydaleniem z zakonu – przyznaje O. Verschueren SJ.

Zaznacza, że jeśli chodzi o status duchowny byłego już jezuity, to ewentualne postępowanie leży w kompetencjach Stolicy Apostolskiej. Podkreśla także, że Towarzystwo Jezusowe dokłada zdecydowanych starań, aby formalnie zerwać współpracę z prowadzonym przez Rupnika Centrum Aletti. Jak informuje, nie ma tam już też żadnej wspólnoty jezuickiej.

Wesprzyj Więź

Verschueren wyraża też ubolewanie oraz żal z powodu trwającej tak długo niezdolności jezuitów do reakcji na głosy tak wielu osób, które zostały zranione, obrażone lub upokorzone działaniami i zachowaniem Rupnika wobec nich. Zapewnienia też o swojej otwartości, aby wspólnie znaleźć ścieżki pojednania.

KAI, KJ

O przemocy duchowej, psychicznej i seksualnej Marko Rupnika pisaliśmy więcej w tekstach:
Monika Białkowska, Duchowy autorytet ze zdegenerowanym sumieniem. Marko Rupnik
Zbigniew Nosowski, W jaki skandal układa się mozaika Rupnika?
Marko Rupnik i mur milczenia. Słoweńscy jezuici przepraszają
Zakaz publicznej działalności artystycznej dla Marko Rupnika. Trwa jezuickie postępowanie
Mateusz Środoń, Dzieło jako ślad duchowości autora. Na marginesie sprawy Marko Rupnika
Centrum Aletti: Marko Rupnik całkowicie stracił zaufanie do jezuitów
Marko Rupnik wydalony z zakonu jezuitów

Zranieni w Kościele

Podziel się

Wiadomość