Jesień 2022, nr 3

Zamów

Po wyroku. Cztery historie o powrocie

Czego oczekuje się od przestępcy? Zmiany, poprawy, skutecznej resocjalizacji? Czy jednak każdy przestępca może liczyć na drugą szansę i nowe życie? Społeczeństwo zdaje się pamiętać dłużej niż prawo. Zwłaszcza internet nie zapomina.

Od grzesznika oczekuje się nawrócenia i poprawy. To oczywiste. Dla niektórych jest to nawet konieczny warunek przebaczenia. Ale czego oczekuje się od przestępcy? Zmiany, poprawy, skutecznej resocjalizacji, która byłaby niezbędnym warunkiem przywrócenia go społeczności? Czy jednak każdy przestępca może liczyć na drugą szansę i nowe życie? Prawo taką możliwość daje choćby poprzez instytucję zatarcia, ale i tutaj jest – jak wiadomo – jeden wyjątek. Jak wynika z artykułu 106a Kodeksu karnego, w Polsce zatarciu nie podlega wyrok dotyczący osoby, która dopuściła się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, kiedy pokrzywdzony był małoletnim poniżej piętnastego roku życia. Wyjątek ten nie wynika jednak z przekonania, że osoba popełniająca taki czyn jest absolutnie niezdolna do poprawy i zmiany. Chodzi raczej o to, by prewencyjnie uniemożliwić w przyszłości takim osobom pracę z dziećmi, ryzyko recydywy jest bowiem zbyt duże. Ten wyjątek wydaje się więc zrozumiały, ale co z pozostałymi przestępcami, którzy „odsiedzieli” swoje, opuścili więzienia, a po kilku latach ich wyrok uległ zatarciu? Czy będą mieli szansę na drugie życie? Społeczeństwo zdaje się pamiętać dłużej niż prawo. I choć usuwa się nazwisko skazanego z rejestrów, w wielu przypadkach dane o przestępcy można znaleźć w internecie, który – jeśli można tak powiedzieć – nie zapomina. Co więcej, reaguje niezrozumieniem, szokiem i odrzuceniem, gdy ktoś chce to drugie życie przestępcy ofiarować.

Historia nr 1. Marie-Christine

Historii Marie-Christine nie da się zrozumieć bez spojrzenia w jej przeszłość. Jako bardzo młoda dziewczyna została porzucona przez ojca, a ojczym, brutal i alkoholik, między jedenastym a piętnastym rokiem życia regularnie ją gwałcił. Matka ze strachu przed swoim drugim partnerem przymykała oczy i godziła się na wszystko. Dwadzieścia pięć lat nieszczęścia poskutkowało traumą, którą urodzenie dziecka oraz kłopoty w pracy jedynie pogłębiły. Jak zanotował Emmanuel Carrère, „myśl, że śmierć jest lepsza niż życie, przynajmniej jej życie, nie była dla Marie-Christine całkiem nowa”1.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”,
    z bezpłatną dostawą w Polsce (poczynając od aktualnego numeru)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)
  • W tym samym czasie: bieżące numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
  • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Podziel się

3
Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.