Jesień 2022, nr 3

Zamów

Odnowa w Kościele czy odnowa Kościoła? Odmienne wizje księży Blachnickiego i Dembowskiego

Ks. Franciszek Blachnicki

Po dostrzeżeniu zielonoświątkowego przebudzenia wśród katolików papież Paweł VI zdecydował się Odnowę nie tylko zaakceptować, lecz wręcz ogłosić ją nadzieją dla Kościoła. Problem polega na tym, że do koła ratunkowego Duch Święty nie dołączył instrukcji obsługi, więc katolicy od 50 lat głowią się nad zagospodarowaniem tego potencjału.

Kwartalnik Więź

W październiku 1983 r. na pierwszy w Polsce Kongres Odnowy w Duchu Świętym przyjeżdża na Jasną Górę belgijski kardynał Leo Joseph Suenens, jedna z czołowych postaci II Soboru Watykańskiego. W auli Jana Pawła II staje przed tłumem zwolenników Pentecoste1, oświadczając swoim charakterystycznym spokojnym, tubalnym głosem, że ostatni sobór jeszcze się nie zakończył. Wśród burzy oklasków dodaje, że „otrzymaliśmy dużo i uchwyciliśmy dużo, ale jeszcze nie wszystko…”, bo Bóg dał Kościołowi coś niezwykłego: nową Pięćdziesiątnicę, nowe zesłanie Ducha, olbrzymią łaskę Odnowy we wszystkich możliwych aspektach.

Dr Teresa Micewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, która z francuskiego tłumaczy te słowa, nie może ukryć wzruszenia – słychać to po 40 latach na nagraniach ze starych kaset magnetofonowych. Przekaz unosi ją i pozostałych słuchaczy: Odnowa w Duchu Świętym to tchnienie pentekostyczne, które przeorywuje Kościół, to bardziej wiosna niż ruch, to poruszenie dane wszystkim ruchom w Kościele, które ma przenikać cały lud, bo jest przeznaczone dla całego świata.

Dzięki nawróceniu w Duchu Świętym jezuita może stać się lepszym jezuitą, a dominikanin lepszym dominikaninem, biskup lepszym biskupem – mówi belgijski kardynał. W czasie innych wystąpień i rozmów Suenens dodaje, że dzięki Odnowie matka będzie lepszą matką, a kierowca autobusu będzie lepszym kierowcą. Nowe zjawisko, przenikając Kościół, ma odnowić wszystko, co stare i dobre: przede wszystkim moc sakramentów chrztu i bierzmowania.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”,
    z bezpłatną dostawą w Polsce (poczynając od aktualnego numeru)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)
  • W tym samym czasie: bieżące numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
  • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.