Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Warszawski KIK uruchamia przy granicy polsko-białoruskiej Punkt Interwencji Kryzysowej

Granica polsko-białoruska w Usnarzu Górnym, 20 sierpnia 2021. Fot. Maciej Konieczny / Facebook

Podstawowym zadaniem będzie udzielanie pomocy humanitarnej i koordynowanie udzielania jej.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie uruchamia przy granicy polsko-białoruskiej Punkt Interwencji Kryzysowej, który będzie prowadzony przez kilkudziesięciu wolontariuszy z KIK i przyjaciół środowiska. Inicjatywa powstała we współpracy z Grupą Granica zrzeszającej organizacje działające przy granicy i na jej prośbę o wsparcie.

Podstawowym zadaniem PIK będzie udzielanie pomocy humanitarnej. „Naszym podstawowym założeniem jest działanie w granicach i na podstawie prawa. Osoby obsługujące PIK będą zbierały informacje o potrzebujących i koordynowały udzielanie pomocy” – informują inicjatorzy Punktu.

Wesprzyj Więź.pl

„Zarząd KIK, wyrażając poparcie dla inicjatywy, uznał, że pomoc potrzebującym to nasz moralny obowiązek. Zobowiązuje nas do niego Ewangelia, a także zasady, na których ufundowany został ustrój naszego państwa. Nie możemy przyglądać się obojętnie dramatowi ludzi; wobec braku adekwatnych działań władz państwowych decydujemy się działać, mając do dyspozycji tylko nasze ograniczone zasoby. Jesteśmy dumni z naszych członków i przyjaciół, którzy odpowiedzialnie wyrażają gotowość włączenia się w prowadzenie PIK” – czytamy.

Członkowie KIK zaznaczają, że uruchomienie Punktu Interwencji Kryzysowej nie jest ich jedynym zaangażowaniem w kryzysową sytuację. „We współpracy z przedstawicielami innych polskich organizacji społecznych i humanitarnych i innymi partnerami prowadzimy rozmowy, mające na celu wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zakończenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej” – podają.

Wesprzyj Więź

Inicjatorzy Punktu proszą także o modlitwę: „za uchodźców i migrantów, którzy cierpią przy naszych granicach – aby spotkali na swej drodze ludzi życzliwych i niosących ocalenie; za tych, którzy są odpowiedzialni za tę sytuację – o nawrócenie ich serc i umysłów i wolę odnalezienia wyjścia z tej sytuacji; za wszystkich, którzy niosą pomoc – o siły, wiarę i nadzieję dla nich; oraz o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu”.

KIK, DJ

Przeczytaj też: „Solidarność” staje się martwym słowem, jeśli odwracamy się od potrzebujących

Podziel się

9
Wiadomość