Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Konferencja o ochronie praw małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej od niedzieli w Warszawie

Konferencja o ochronie praw małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej od niedzieli w Warszawie / Ochronadzieci.eu

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci występuje w całym regionie. Konieczna jest solidarność – mówi była premier i współorganizatorka spotkania Hanna Suchocka.

Międzynarodowa konferencja „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych” rozpocznie się 19 września w Warszawie. Organizatorami spotkania są Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich oraz Konferencja Episkopatu Polski we współpracy z Fundacją Świętego Józefa.

Wesprzyj Więź.pl

Przez trzy dni zwierzchnicy Kościoła i delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży będą przyglądać się reakcjom różnych związków wyznaniowych na kryzys spowodowany wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz skutkom tego zjawiska w regionie.

Wśród ok. 80 uczestników konferencji są biskupi, wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich oraz świeccy zawodowo zajmujący się ochroną małoletnich, którzy reprezentują Kościół obrządku łacińskiego i bizantyjskiego z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.

Na konferencji planowanych jest kilka wykładów oraz paneli dyskusyjnych. Zgodnie z motywem przewodnim każdego z dni konferencyjnych, skupią się one wokół zagadnień: „odpowiedzialność – rozliczalność – przejrzystość”.

Wśród prelegentów są: przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (PCTM) kard. Seán O’Malley, ks. prof. Tomáš Halík, ks. Grzegorz Strzelczyk, a także członkowie Papieskiej Komisji prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp i sędzia Neville Owen oraz prof. Paweł Wiliński. Przesłanie do uczestników konferencji skieruje papież Franciszek.

Uczestnicy będą pracować w grupach językowych, dzieląc się wiedzą na temat ochrony małoletnich w poszczególnych krajach – zarówno w zakresie prewencji, jak i pomocy pokrzywdzonym. Uczestnicy przyjrzą się też wyzwaniom oraz możliwościom współpracy, jakie stoją przed Kościołami tej części Europy.

Każdego dnia konferencji odbędą się wspólna modlitwa i liturgia pokutna. Istotnym punktem konferencji będzie wysłuchanie skrzywdzonych przez duchownych pochodzących z różnych krajów.

Moderatorką pierwszej części spotkania (jej uczestnikami będą m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i kard. Seán O’Malley) będzie prof. Hanna Suchocka, była premier i była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, która od 2017 r. wraz z innymi członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich zajmuje się organizacją całego spotkania.

– Cieszę się, że Polska będzie gościła przedstawicieli Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich oraz przedstawicieli Kościołów lokalnych z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, a także prewencją, która służy budowaniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży – mówi abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ma nadzieję, że to spotkanie „pozwoli nie tylko przyjrzeć się trudnościom, z którymi dzisiaj się mierzymy, ale także wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz zainicjować przyszłą współpracę, która zaowocuje wspólnymi działaniami w naszej części Europy”.

Z kolei przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich kard. O’Malley podkreśla, że „dzięki odwadze osób wykorzystanych seksualnie przez księży, które nadal się zgłaszają, innym osobom oszczędzone zostało doświadczone tego horroru”.

Wyjaśnia, że „nie istnieje miejsce ani grupa ludzi, którzy są odporni na skutki tego przestępstwa i grzechu, a przeniknął on z tragicznym skutkiem Kościół we wszystkich krajach i wszystkich kulturach”. Dodaje, że „jako pasterze musimy być odbierani jako osoby zaangażowane i odpowiedzialne, zawsze i wszędzie, za bezpieczeństwo dzieci powierzonych naszej opiece duszpasterskiej”. – Całe życie będziemy podążać drogą nauki. Nawrócenie na kulturę ochrony jest pilną potrzebą – mówi kardynał.

Powołana w 2014 r. jako organ doradczy Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich podjęła na początku swoich prac najpierw szereg działań i inicjatyw, które dotyczyły kwestii ogólnych, takich jak tajemnica papieska i obowiązek zgłaszania zaniedbań i przestępstw. Skupiono się głównie na obszarach, w których już wcześniej wiele mówiło się o nadużyciach, jak np. Chile.

Jak podkreśla prof. Suchocka, Europa Środkowa i Wschodnia pozostawała w tej pierwszej fazie prac poza głównym obszarem zainteresowania komisji. Choć początkowo wydawało się, że Kościoły tego regionu zostały oszczędzone od problemów, to później, niestety, okazało się, że sprawy wyglądają inaczej. Już w 2017 r. stało się jasne, że zjawisko wykorzystywania seksualnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ma znacznie większy zasięg niż wcześniej sądzono i że nie ogranicza się do jednego kraju – uważa prof. Suchocka.

– Z tego powodu Papieska Komisja zrozumiała, jak ważne jest przygotowanie tej konferencji na szerszym poziomie regionalnym. Ponadto, właśnie ze względu na znaczenie Kościoła w Polsce, ale także z uwagi na ilość spraw, które wyszły na jaw w kraju, postanowiono zorganizować spotkanie w Warszawie, jednak bez koncentrowania się wyłącznie na sytuacji w Polsce – dodaje była premier.

Przypomina, że „w Europie Środkowo-Wschodniej znajdują się różne kraje, konteksty religijne i wspólnoty kościelne. Pomimo różnic, problem wykorzystywania seksualnego dzieci występuje na różnych poziomach w całym regionie. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczna jest wymiana doświadczeń pomiędzy Kościołami, a przy tym solidarność w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania złu”.

Wesprzyj Więź

– Pod adresem Ochronadzieci.eu działa strona konferencji. Zawiera ona podstawowe informacje o celach konferencji, jej planowanym przebiegu oraz prelegentach. Poprzez stronę dziennikarze mogą dokonywać rejestracji na planowane briefingi. Będziemy także udostępniali informacje prasowe w trzech oficjalnych językach konferencji, czyli po angielsku, włosku i polsku – zaznacza ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

KAI, OSS, JH

Przeczytaj także: Współwinni. Pytania do dominikanów po raporcie komisji Terlikowskiego

Podziel się

1
Wiadomość