Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Francuscy muzułmanie chcą skończyć z fundamentalizmem. Przyjmują Kartę Zasad Islamu we Francji

Fot. elysee.fr

Karta mówi o „wyraźnym, jasnym i ścisłym zaangażowaniu na rzecz Republiki” – chwali dokument prezydent Emmanuel Macron.

Po tygodniach wewnętrznych debat i dyskusji Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) 18 stycznia przyjęła Kartę Zasad Islamu we Francji. Ma ona położyć kres fundamentalizmowi i islamowi politycznemu nad Sekwaną.

Dokument posłuży zwłaszcza jako podstawa do utworzenia w przyszłości Narodowej Rady Imamów (CNI), której powołania domaga się prezydent Emmanuel Macron. Miałaby ona wydawać zaświadczenia imamom, upoważniające ich do głoszenia kazań w całym kraju.

Wesprzyj Więź.pl

Nie udało się osiągnąć zgodności wszystkich siedmiu federacji, tworzących CFCM, trzy z nich odmówiły podpisania Karty, żądając dalszych zmian uzgodnionego już tekstu.

Dokument powstał w odpowiedzi na żądania władz publicznych po zamordowaniu przez ekstremistę islamskiego w październiku ub.r. na przedmieściach Paryża nauczyciela Samuela Paty’ego i po przemówieniu wkrótce potem głowy państwa w Les Mureaux, jednym z „najtrudniejszych” przedmieść stolicy. Macron zapowiadał wówczas, że chce „zbudować islam pozostający w pokoju z Republiką”.

Przewodniczący CFCM Mohamnmed Moussaoui (Związek Meczetów Francji) oraz dwaj jego zastępcy Chemseddine Hafiz (Wielki Meczet Paryża) i Ibrahim Alci (Komitet Koordynacji Muzułmanów Tureckich we Francji) oświadczyli, że w Karcie osiągnięto takie cele, jak „kompatybilność wiary muzułmańskiej z zasadami Republiki, odrzucenie instrumentalizacji islamu do celów politycznych, nieingerencja państw w sprawowanie kultu islamskiego we Francji, zasada równości mężczyzn i kobiet oraz odrzucenie domniemanych zwyczajowych praktyk muzułmańskich”.

Karta Zasad mówi o „wyraźnym, jasnym i ścisłym zaangażowaniu na rzecz Republiki” – skomentował prezydent Macron, przyjmując 18 stycznia w Pałacu Elizejskim przywódców muzułmańskich. W tym samym dniu w Zgromadzeniu Narodowym rozpoczęła się dyskusja nad przepisami o tzw. separatyzmie, które mają przede wszystkim uporządkować sprawowanie kultu islamskiego.

Wesprzyj Więź

Ogłoszona obecnie Karta nie jest pierwszym dokumentem CFCM tego rodzaju. W 2013 r. ukazał się inny tekst, w którym Rada, potępiając szczególnie rasizm, wyrażała jednocześnie gotowość współpracy z władzami w zwalczaniu tego typu zjawisk.

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) powstała w 2003 r. z inicjatywy ówczesnego ministra spraw wewnętrznych (późniejszego prezydenta kraju) Nicolasa Sarkozy’ego. Tworzące ją stowarzyszenia i federacje reprezentują wyznawców islamu z różnych krajów, głównie dawnych kolonii francuskich: Maroka, Algierii, Tunezji i państw afrykańskich, ale także z Turcji i Bliskiego Wschodu.

KAI, DJ

Podziel się

1
Wiadomość